Trang Chu
Dai Hoi Co Dong lan I
NM Pb Cuu Long - Nhan Hso Tu Ngay 01/04/2014
Gioi Thieu
Tin Tuc
San Pham
     Phân chuyên dùng
     NPK cao cấp
     NPK Hữu cơ
     Super lân các loại
     Phân bón Yogen
     Các loại khác
     Bao bì PP các loại
     NPK XK Campuchia
So Do To Chuc
Hoat Dong - Tai Tro
Danh Hieu - Giai Thuong
Khoa Hoc - Ky Thuat
Meo Nha Nong
Nha Nong Lam Giau
Lien he
Hoi Dap
Don Vi Thanh Vien
Lien Ket
Email
Thông Tin Cần Biết
  Thời Tiết
  Giá Vàng
  Tỷ Giá Ngoại Tệ
  Xổ Số Kiến Thiết
  Chứng khoán
Đặt làm trang chủ


Phân chuyên dùng cho các loại lúa
  NPK 20.15.7
 
Thành phần:
Đạm (N): 20%
Lân (P2O5): 15%
Kali (K2O): 7%
 
Cách dùng:
- Bón lót hoặc thúc sớm.
- Lượng bón từ 5-6 bao/ha (tùy theo vùng đất).
- Không cần dùng thêm các loại phân khác (ngoài phân hữu cơ).
 

  Bông lúa 1M : 16.13.6
 
Thành phần:
Đạm (N): 16%
Lân (P2O5): 13%
Kali (K2O): 6%
 
Cách dùng:
- Bón lót hoặc thúc sớm.
- Lượng bón từ 2-3 bao/ha (tùy theo vùng đất).
- Không cần dùng thêm các loại phân khác (ngoài phân hữu cơ).
 

  Bông lúa 2M : 17.12.7
 
Thành phần:
Đạm (N): 17%
Lân (P2O5): 12%
Kali (K2O): 7%
 
Cách dùng:
- Bón khi cây đẻ nhánh (sau khi cấy hoặc sạ 18-20 ngày).
- Lượng bón từ 4-6 bao/ha (tùy theo vùng đất).
- Không cần dùng thêm các loại phân khác (ngoài phân hữu cơ).
 

  Bông lúa 3M : 18.0.16
 
Thành phần:
Đạm (N): 18%
Kali (K2O): 16%
 
Cách dùng:
- Bón đón dòng (sau khi cấy hoặc sạ 40-45 ngày).
- Lượng bón từ 2-3 bao/ha (tùy theo vùng đất).
- Không cần dùng thêm các loại phân khác (ngoài phân hữu cơ).
 

  Bông lúa 01: 19.19.6
 
Thành phần:
Đạm (N): 19%
Lân (P2O5): 19%
Kali (K2O): 6%
 
Cách dùng:
- Bón lót hoặc thúc sớm..
- Lượng bón từ 2-3 bao/ha (tùy theo vùng đất).
- Không cần dùng thêm các loại phân khác (ngoài phân hữu cơ).
 

  Bông lúa 02: 20.9.7
 
Thành phần:
Đạm (N): 20%
Lân (P2O5): 9%
Kali (K2O): 7%
 
Cách dùng:
- Bón khi cây đẻ nhánh (sau khi cấy hoặc sạ 18-20 ngày).
- Lượng bón từ 4-6 bao/ha (tùy theo vùng đất).
- Không cần dùng thêm các loại phân khác (ngoài phân hữu cơ).
 

  Bông lúa 03: 22.0.18
 
Thành phần:
Đạm (N): 22%
Kali (K2O): 18%
 
Cách dùng:
- Bón đón dòng (sau khi cấy hoặc sạ 40-45 ngày).
- Lượng bón từ 2-3 bao/ha (tùy theo vùng đất).
- Không cần dùng thêm các loại phân khác (ngoài phân hữu cơ).
 

  Phân Bón Lúa R1
 
Chuyên Dùng Cho Lúa R1
 

  L1 1997 TE
 
Chuyên dùng lúa L1 1997 TE
 

  L2 1998 TE
 
Chuyên dùng Lúa L2 1998 TE
 

  L3 1999 TE
 
Chuyên dùng Lúa L3 1999 TE
 

CÁC LOẠI KHÁC


Công ty Phân bón Miền Nam nhà sản xuất phân bón hàng đầu Việt Nam

Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 - 2000

-------------

SẢN PHẨM MỚI: PHÂN HỮU CƠ TĂNG TRƯỞNG URÊ SUPE LÂN KALI (USPK) CON Ó

TIÊU THỤ PHÂN ĐẠM URÊ TRONG NƯỚC: KHÓ KHĂN CHỒNG CHẤT...

TÌM HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN...

50% MẪU PHÂN BÓN ĐƯỢC KIỂM TRA KÉM CHẤT LƯỢNG...

THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN: CHƯA THẤY LẠC QUAN...

GIÁ LÚA VẪN THẤP SAU KHI MUA TẠM TRỮ 130.000 TẤN GẠO...

 

Untitled Document
Giá Phân Bón
Chủng Loại Giá (Đ/kg)
+ VAT
SA Korea 3.800
DAP TQ 12.900
Kaly Ixaren 8.300
Urea TQ 7.650
Urea Phú Mỹ 7.800
Urea Cà Mau 7.650
20.20.15 13.986
16.16.8.13S 10.584XN Yogen Mitsuivina
Tìm đối tác

Bản quyền thuộc về Công ty Cổ phần Phân Bón Miền Nam - VDC2 Thiết kế và xây dựng ứng dụng
125B Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, Tp.HCM
ĐT: (08) 3832 5889 - 3839 3931 - Fax: (08) 3832 2807